24.7.2021 Smetnaki, Macbeth

Prispevek: 4 eur

Smetnaki je avantgardni polkonceptualistični vokalno-inštrumentalni sestav. S precizno rabo retro principa 6-članska zasedba secira, reanimira kot tudi absolutno avtorsko kreira s punk-funkom križane dvotonske vrhunce polavtomatske kvazi kontraindustrijske samoekspresije.
Macbeth je bend, spevne depresije in metalizika. Odpor do konkretnega. Jan Majetič, Ela Božič, Luka Rener, Trio adijo slovenske glasbene alternative.