fbpx

[:si]Oktober 2020 Tečaj slovenskega jezika / Course of Slovenian Language[:]

[:si]PREDSTAVITVENI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA – UČNI NAČRT

Tečaj je namenjen tujcem; delavcem, migrantom, poročenim iz tujine, ipd.

▪️ OKTOBER = 5 x 2 šolski uri
▪️ Vsak ponedeljek od 17.30 do 19.00 (oz. po dogovoru)
▪️ Tečaj je brezplačen
▪️ Obvezne prijave na info@subart.si do 30.9.
▪️ Število udeležencev je omejeno
▪️ Lokacija: Trainstation Subart, Kolodvorska cesta 8, Kranj
▪️ Mentor: Aleš Tenčič

Predstavitev osnov slovnice in besednega zaklada slovenskega jezika za osnovne življenjske situacije:
-uradništvo: dokumenti, prijave na občini, banka
-trgovina
-vrtec in šola
-promet: cpp, javni prevozi
-zdravstvo: obisk pri zdravniku, lekarne

Ob zaključku izvedemo preverjanje znanja: govorno in pisno.

Predstavitve potekajo večinsko z uporabo slikovnega gradiva; ker gre za tujce, kateri ne govorijo slovenskega jezika, se dodatno lahko sporazumevamo v tujih jezikih.
(srbohrvaščina, angleščina, nemščina, španščina)

Vabljeni!

______________________________________________________

INTRODUCTION COURSE OF SLOVENIAN LANGUAGE – LEARNING PLAN

Course is intended for foreigners; workers, immigrants, married from abroad, aso

▪️ OKTOBER = 5 x 2 school classes
▪️ Every Monday from 17.30 to 19.00 (or by agreement)
▪️ The course is free
▪️ Mandatory registration for info@subart.si until 30.9.
▪️ The number of participants is limited
▪️ Location: Trainstation Subart, Kolodvorska cesta 8, Kranj
▪️ Mentor: Aleš Tenčič

Introduction of grammar basics and vocabulary of slovenian language in basic real life situations:
-office and Civil service: documents, aplications in town hall, on bank
-shopping
-kindergarden and school
-traffic: regulations, public transport
-health care: visiting doctor and pharmacy
The course ends with informative test: orally and in writing.

Introductions are mostly preformed by using graphics; because course will be atended by foreigners, that do not speak slovenian language, additional communication will be in foreign languges.
(serbocroatian, english, german, spanish)

Welcome![:]

    Comments are closed

    Kulturno umetniško društvo SubArt
    Kolodvorska cesta 8
    4000 Kranj
    info@subart.si