fbpx

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani Subart.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Z oddajo naročila kupec potrdi seznanjenost s splošnimi pogoji, ki veljajo od trenutka oddaje in zavezujejo kupca in ponudnika.

S spletno stranjo www.subart.si upravlja Društvo SubArt, Kolodvorska cesta 8, 4000 Kranj, matična številka: 4014570000, davčna številka: SI96672153, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja z vstopnicami in izdelki (v nadaljevanju ponudnik). Društvo SubArt je organizator ali soorganizator dogodkov, za katere spletna stran Subart.si omogoča nakup vstopnic, in nosi odgovornost za izvedbo dogodkov.

V primeru tehničnih težav ali če kupec potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, se lahko na ponudnika obrne preko elektronskega naslova tickets@subart.si.

Dostopnost informacij

Subart.si se zavezuje, da kupcu še predno ga zaveže pogodba ali ponudba, zagotavlja enostaven in stalen dostop do:

 • podatkov o društvu (ime in sedež, matična in davčna številka),
 • kontaktnih podatkov, ki uporabniku omogočajo komunikacijo (e-pošta),
 • glavnih značilnosti ponujenega blaga ali storitev,
 • informacij o dostopnosti izdelkov,
 • končne cene blaga ali storitev, ki so označene jasno in nedvoumno ter iz katerih je razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • informacij o dodatnih stroških prevoza ali dostave,
 • plačilnih pogojev, pogojev dostave in rokov dostave blaga ali izvedbe storitev,
 • informacij o postopkih pritožbe,
 • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napake,
 • časovne veljavnosti ponudbe,
 • informacij o možnosti odstopa od pogodbe in vračila izdelkov.

Postopek nakupa in cene

Kupec na spletni strani Subart.si izbere, za kateri dogodek želi vstopnico kupiti in pred oddajo naročila navede količino vstopnic za nakup, pri čemer se mu izpiše skupna cena v evrih z obračunanim davkom. V obrazec vnese podatke o kupcu, potrebne za izdajo UPN-ja. Po potrditvi nakupa prejme elektronsko sporočilo z nadaljnjimi navodili in položnico. Ko ponudnik s pregledom stanja na bančnem računu ugotovi, da je ta plačana, kupcu preko e-pošte posreduje račun in vstopnice v elektronski obliki (v formatu PDF), ki jih je kupec dolžan natisniti in prinesti s seboj na prireditev.

Kupoprodajna pogodba med Subart.si in kupcem je sklenjena, ko kupec odda naročilo in ponudnik pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila.

Ponudnik se bo potrudil, da bo tako e-pošto s podatki in predračunom kot tudi vstopnice kupcu posredoval v najkrajšem možnem času. V primeru naročila vstopnic v zadnjih dneh pred prireditvijo bo poskrbel, da pošlje kupcu e-pošto s predračunom v razumnem času, ki še omogoča plačilo predračuna do najmanj enega dneva pred prireditvijo tako, da bo nakazilo na transakcijskem računu ponudnika vidno do 17. ure en (1) delovni koledarski dan pred prireditvijo. Nakazila, ki bodo na računu vidna šele na dan prireditve (ne glede na to, kateri dan je kupec plačal), niso veljavna. Naročilo se s tem prekliče, kupcu pa vrne denar.

Kupec je oseba, za katero so ob nakupu navedeni podatki o kupcu. Kasnejše spreminjanje teh podatkov oz. sprememba kupca ni mogoča.

Ponudba blaga ali storitev velja do prodaje zalog, v primeru vstopnic do razprodaje v naprej določenega števila vstopnic.

Vse cene na spletni strani Subart.si so navedene v evrih in že vsebujejo davek na dodano vernost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače, ne vključujejo pa stroškov dostave. Cene se lahko s časom spreminjajo, za kupca veljajo v trenutku oddaje naročila.

Način plačila

Nakup vstopnic prek spletne strani Subart.si je mogoč prek UPN naloga (univerzalnega plačilnega naloga) – z nakazilom na račun ponudnika po predračunu.

Pomembno: Če predračun (UPN) s strani kupca ni plačan v roku 1 tedna (7 dni) od poslane e-pošte s podatki o plačilu naloga ali če ni plačan do enega dne pred prireditvijo do 17ih, pomeni, da kupec odstopa od nakupa in se strinja, da ponudnik njegovo naročilo prekliče. Naročene vstopnice se pri tem sprostijo nazaj v prodajo. V primeru razprodanih vstopnic ponudnik ni odgovoren, če kupec v takšnem primeru ostane brez vstopnic. Podobno velja v primerih, da ob poslani e-pošti s podatki ugotovi, da navedena e-pošta kupca ni veljavna. Takšno naročilo se prekliče takoj.

Reklamacija in odstop od pogodbe

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. V skladu s tem potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic in jih ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja, razen v primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve.

V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za vračilo denarja odgovoren ponudnik. V primeru odpovedi prireditve lahko kupec v roku 14 dni po preteku načrtovanega datuma prireditve zahteva vračilo denarja preko e-pošte: tickets@subart.si. V primeru spremembe datuma prireditve lahko to stori najmanj 3 dni pred prireditvijo.

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica organizatorja. Zaradi teh kupec ni upravičen do vračila denarja. V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Kupec mora morebitne napake na izpisu prejete vstopnice (datum, čas, lokacija prireditve) javiti poudniku.

V primeru napak in sprememb cen vstopnic, navedenih na spletni strani, ponudnik kupca o tem obvesti v najkrajšem možnem času in mu omogoči ponovno oddajo naročila po pravi ceni ali preklic naročila. Če se kupec na elektronska sporočila ne odziva, se strinja, da ponudnik njegovo vstopnico prekliče. Če kupec sam želi preklicati že kupljeno vstopnico zaradi višje prave cene, mu ponudnik vrne denar.

Reklamacijski rok je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani kupca.

Pritožbe in reševanje sporov

V primeru težav in morebitnih pritožb se kupec lahko obrne na društvo SubArt po elektronski pošti na tickets@subart.si. Postopek obravnave pritožb je zaupen, društvo je dolžno varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen, če pritožnik tega izrecno ne dovoli.

Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno z medsebojnim izvensodnim dogovorom, kar se pričakuje tudi od kupca. V primeru, da to ni mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Kranju.

Kot ponudnik blaga ali storitev na spletni trgovini na območju Republike Slovenije, je Subart.si dolžan predstaviti tudi platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je dostopna na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Varovanje osebnih podatkov

Kupec je za potrebe izdaje računa in identifikacije lastništva vstopnic dolžan ponudniku posredovati svoje resnične osebne podatke in ga obvestiti o vsakršni njihovi spremembi.
Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh prejetih osebnih podatkov kupcev v skladu z uredbami, ki urejajo to področje. Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim, nepooblaščenim osebam. Več o naši politiki zasebnosti si lahko preberete tukaj.
Osebne podatke o kupcu se zbira izključno za namen obdelave naročila. Če je za uspešno zaključitev naročila to potrebno, lahko ponudnik kupca kontaktira preko navedene e-pošte ali telefonske številke.
Osebne podatke o kupcu hrani do konca prireditve, za katero so vstopnice kupljene oziroma do sprejema vstopnice na vhodu v prireditveni prostor na dan prireditve. Po tem bodo vsi prejeti osebni podatki izbrisani iz vseh obstoječih baz.
Kulturno umetniško društvo SubArt
Kolodvorska cesta 8
4000 Kranj
info@subart.si