fbpx

Trainstation SubArt je eden redkih, lokalno in regionalno pa celo edini prostor, ki večino naštetih nekomercialnih in alternativnih dejavnosti izvaja redno. Z vsem tem predstavlja prostor, ki mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa, druženje, obisk prireditev in neformalno izobraževanje.
Zgodba Trainstation SubArta se je začela junija 2011, ko je skupina mladih zasedla zapuščene prostore bivše oljarnice in Mercator diskonta. V neposredni bližini železniške postaje v Kranju, nekoliko odmaknjeno od mesta, je že nekaj časa sameval ravno prav velik lesen objekt, zapisan kot javno dobro. Ekipa je prostore zasedla, jih na lastno pest očistila in dogradila notranjost ter objekt poimenovala Trainstation Squat. Kmalu je bil prostor pripravljen in začele so se odvijati prve prireditve.


Zaradi stopnjevanja pritiskov pristojnih k legalizaciji je bilo, poleg neprestanega izpopolnjevanja prostorov, društvo SubArt primorano odkupiti zasedene prostore. V ta namen je bilo organiziranih nekaj dobrodelnih dogodkov, začelo pa se je urejati tudi vse potrebno za legalizacijo dejavnosti v objektu. Po tem, ko je društvo odkupilo prostore, ime Squat ni bilo več primerno. Del že uveljavljenega imena so obdržali ter izpostavili ime društva, ki je od takrat naprej uradno delovalo v prostorih. Tako je nastal Trainstation SubArt.


Na odru Trainstation SubArt-a še danes redno nastopajo neuveljavljene in uveljavljene, domače in tuje glasbene skupine. Redno se izvajajo delavnice, predavanja in potopisi, gledališke predstave, kino in druge videoprojekcije. V »zaodrju« se nahajajo tudi prostor za vaje glasbenih skupin, atelje, ki ga posamezniki lahko uporabljajo kot prostor za ustvarjanje, sitotisk delavnica, studio za snemanje avdio materiala glasbenih skupin in »rampa« za skejtanje. Prostor torej ponuja ogromno možnosti za vključevanje mladih. Ocenjuje se, da v sklopu naštetega v SubArt-u bolj ali manj redno deluje okoli 100 posameznikov, na leto pa je izpeljanih tudi do 150 dogodkov.


Z delavnicami, predavanji in videoprojekcijami, pa tudi s samim vključevanjem novih prostovoljcev v delo, tu poteka pomemben prenos znanj in izkušenj. Prav tako mlade spodbuja k sodelovanju pri izvajanju in organiziranju prireditev, k svobodnemu umetniškemu izražanju ter aktivni participaciji pri soustvarjanju subkulture, s tem pa k odmiku od pasivnosti in k razvoju družbenokritičnosti.


Vse to Trainstation SubArtu omogoča narava njegovega delovanja – nepridobitna in nevladna. Celotna zgradba je bila obnovljena in dograjena s strani prostovoljcev in po načelu DIY. Prireditve v sklopu alternativne kulture večjih prihodkov niso prinašale, saj to niti ni bil njihov namen. Sredstva za delovanje društvo pridobiva preko javnih razpisov Urada za mladino, Ministrstva za kulturo in Mestne občine Kranj. Prav tako SubArt deluje kot društvo s statusom v javnem interesu, pri Slovenski filantropiji pa je registrirano kot prostovoljska organizacija, ki letno opravi do 5000 prostovoljnih ur na področju organizacije dogodkov, administrativnega dela, gradnje in podobno.

Ne smemo pa pozabiti tudi na prispevek posameznikov, skupin in društev, s katerimi sodelujemo ali smo sodelovali: Vibe Department, Zavod Carnica (Layerjeva hiša), KŠK (Teden Mladih), Novi KLG, kulturno društvo Qulenium, KDC, Zavod za turizem Kranj, Ljudska Univerza Kranj in drugi.
Kulturno umetniško društvo SubArt
Kolodvorska cesta 8
4000 Kranj
info@subart.si