Projekti

– Šola odprtih vrat

je projekt, sestavljen iz brezplačnih, zanimivih družbenokritični predavanj in delavnic za mlade.

Delavnice se dotikajo vizualne, intermedijske in likovne umetnosti, predavanja pa zajemajo aktualne politične, družbene in socialne probleme, ki se dotikajo vseh nas.

– Kinofobija 

je projekt, ki se razvija v manjši lokalni družbeno-kritični Art kino. Gre za video projekcije, ki se odvijajo večkrat mesečno, in sicer z namenom predstaviti nove aktualne filme, ki jih ni mogoče zaslediti na televizijskih ekranih ali v popularnih kino dvoranah.

Cilj je gledalcu s pomočjo avdio-vizualnega medija približati različne vsebine, od aktualnih družbeno političnih in gospodarskih dogajanj, socialnih tem in vse do zabavnih ter umetnostnih vsebin. Izbrani filmi združujejo različne veje umetnosti, kot so književnost, likovna umetnost in glasba. Namen projekcij in njihovih refleksij, realiziranih v pogovorih, ki sledijo predvajanim vsebinam, je oblikovanje kritičnega odnosa do videnega skozi izražanje lastnih mnenj in s tem preseganje pasivne potrošniške drže.

– SubArt festival 

je 10 dnevni festival, ki se začne v začetku julija. Dogodki se odvijajo na različnih lokacijah v mestu, skupno preko 30 dogodkov v 10 dneh. Njihova vsebina je raznolika, od uličnega gledališča do različnih koncertov za vse generacije.

– Žive naj vsi narodi 

je medijski projekt za spodbujanje medkulturnega dialoga in dobrodelna akcija zbiranja sredstev za otroke prosilce za azil.

Cilj je spodbujanje pozitivno naravnanega javnega dialoga o integraciji migrantov v slovensko družbo. Otroci imajo izmed vseh priseljencev največji potencial za uspešno integracijo, ampak samo, če jih družba sprejme.  Slovence želimo spodbuditi k razmišljanju o spajanju kultur kot pozitivni stvari in ne grožnji za slovensko identiteto. Z dobrodelno akcijo želimo otrokom beguncem pokazati, da jih naša družba sprejema in da jim je veliko ljudi pripravljeno pomagati. S tem želimo spodbujati tako pozitiven odnos Slovencev do priseljencev kot tudi priseljencev do Slovencev.

Potek projekta lahko spremljate na Facebook-u: facebook.com/zivenajvsinarodi