fbpx

[:si]15.1. 2018 Društvo SubArt (mogoče) išče dva nova sodelavca[:]

[:si]Društvo SubArt (mogoče) išče dva nova sodelavca

Zakaj mogoče? Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena samo v primeru, da bo Društvo SubArt izbran na javnem razpisu »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« (Ministrstvo RS za izobraževanje znanost in šport).

Objavljano 2 prosti delovni mesti v društvu SubArt:

Mladinski delavec 1

Pogoji:

 • starost od 15 do vključno 29 let;
 • mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 1. 10. 2017 naprej.

Od kandidatov pričakujemo:

 • obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji;
 • aktivno znanje slovenskega in enega tujega jezika.
 • poznavanje področja mladinskega dela, posebej programa Erasmus Plus;
 • pomoč pri izvedbi projektov delodajalca;
 • sposobnost tako samostojnega kot skupinskega dela;
 • sposobnost načrtovanja aktivnosti;
 • samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost;

Glavne delovne naloge mladinskega delavca:

 • načrtoval izvedbo posamezne dejavnosti na podlagi prijavljenega Erasmus Plus projekta
 • in v načrtovanje vključeval EVS prostovoljce in kolege ter druge deležnike;
 • usmerjanje in vodenje prostovoljcev pri načrtovanju in izvajanju neformalnega izobraževanja in
 • v dejavnostih mladinskega dela prepoznaval situacije s potencialom priložnostnega učenja;
 • pomagal graditi kompetence mladih;
 • pomagal pri razširjanju rezultatov projektov.

Mladinski delavec 2

 • starost od 15 do vključno 29 let;
 • mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 1. 10. 2017 naprej.

Od kandidatov pričakujemo:

 • obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji;
 • aktivno znanje slovenskega,
 • poznavanje področja mladinskega dela;
 • pomoč pri izvedbi projektov delodajalca;
 • sposobnost tako samostojnega kot skupinskega dela;
 • sposobnost načrtovanja aktivnosti;

Glavne delovne naloge mladinskega delavca:

 • načrtovanje in izvedba programov in/ali projektov;
 • vključevanje aktivnih mladih udeležencev in kolegov ter drugih deležnike;
 • priprava prostora za izvajanje projektov;
 • izvajanje promocijskih aktivnosti;
 • ustvarjanje pogojev za aktivno delovanje posameznikov in njihovo sodelovanje v skupini na inovativen in ustvarjalen način
 • delovanje v vlogah vodje, moderatorja in/ali mentorja.
 • usmerjanje in vodenje mladih pri načrtovanju in izvajanju neformalnega izobraževanja in
 • pomoč pri potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja mladih.

 

Pisne prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom naj kandidatke in kandidati pošljejo na elektronski naslov subart.kud@gmail.com in sicer najkasneje do sobote, 27. januarja 2018.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 10 mesecev, od 1. februarja 2018 do 30. novembra 2018, s polnim delovnim časom. Delo bo potekalo na sedežu Društva SubArt.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

 [:]

  Comments are closed

  Kulturno umetniško društvo SubArt
  Kolodvorska cesta 8
  4000 Kranj
  info@subart.si